Qəzet kağızı

Istehsalçı / Marka:

Mondi 

Xüsusiyyətləri: 

  • Qrammaj: 42-49 q/m2
  • İstənilən endə