AccurioPress 6120

Rəqəmsal çap bazarında iri həcmli istehsalat sürətlə inkişaf edir. Buna görədə böyük şirkətlərin çap şöbələrinin və mətbəələrin təklif olunan material assortimentini və onların istehsal effektivliyini artırmaqla öz bizneslərinin inkişafını təmin etməsi lazımi amilə çevrilir. Bunun üçün yüksək məhsuldarlığa malik çap sistemi tələb olunur:

Üç modeldən ibarət AccurioPress 6120 seriyasında ən böyük avadanlıq dəqiqədə 136 səhifə çap edir. İnnovativ texnologiyalar maksimal fasiləsiz iş rejiminə zəmanət verir. Ağ-qara çapın müstəsna keyfiyyəti ilə yanaşı sistemə çapdan sonrakı emal üçün müxtəlif finişerlər qoşmaq da mümkündür.

  • Dəqiqədə 136 A4 səhifəyədək çap sürəti
  • Ön/arxa təsvirin yerini və üst-üstə yerləşməsinin avtomatik tənzimlənməsi
  • Yüksək sürətli rəngli skanner
  • Open APİ və IWS dəstəklənməsi